Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αραβόσιτος

Αν δείτε ότι τρώτε καλαμπόκι, θα έχετε υγεία και ευρωστία. Οι ασθενείς θα έχουν γρήγορη ανάρρωση, οι γέροι ανάκτηση των δυ­νάμεων τους, οι φτωχοί κέρδη και πολλές ωφέ­λειες, οι πλούσιοι αύξηση των κερδών.