Όνειρο με αράπη δεν αποτελεί ευχά­ριστο προμήνυμα∙ σημαίνει ότι ένας ύπουλος εχθρός παραμονεύει και εργάζεται δόλια, απαι­τείται δε προσοχή και εγρήγορση, ώστε να μην πιαστείτε στην πλεκτάνη του. Αν δείτε ότι ο αρά­πης σάς προσφέρει κάτι, το όνειρο σημαίνει ότι μια κρυφή λύπη που κατατρώει την καρδιά σας θα επι­ταθεί εξαιτίας απροσδόκητου συμβάντος. Αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, κάποια δυσάρεστη επιστολή θα λάβει.