Αν δείτε στον ύπνο σας αράχνη, στε­νοχώριες μεγάλες θα δοκιμάσετε. Ειδικότερα, αν δείτε αράχνη να πλέκει ιστό στον οποίο εσείς εί­στε παγιδευμένος, μη βιάζετε πολύ τις εργασίες σας, διότι θα εμπλακείτε σε κάποια σχέση ακόμη και σε γάμο, αν είστε ανύπαντρος, κίνηση για την οποία θα αλλάξετε γνώμη αργότερα. Αν δείτε ότι σκοτώνετε αράχνη, σημαίνει ότι έχετε ματαιώσει όλα τα σχέδια των εχθρών σας, χωρίς ούτε κι εσείς να το γνωρίζετε.