Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πίνετε το ποτό αυτό, πίκρες θα δοκιμάσετε, κυρίως δε αχαριστία εκ μέρους ατόμου για το οποίο έχετε κάνει πολ­λές θυσίες. Αν δείτε ότι εσείς προσφέρετε σε κά­ποιον άλλο αψέντι, θα τον λυπήσετε, ενώ θα μπο­ρούσατε να το έχετε αποφύγει∙ παρ’ όλα αυτά, το πρόσωπο αυτό ας γνωρίζει ότι οι πίκρες αυτές θα είναι περαστικές και θα επακολουθήσει χαρά.