Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αποχαιρετισμός

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αυτός που βλέπει σε όνειρο ότι αποχαιρετά άλλον που πρόκειται να φύγει, κά­ποια λύπη θα δοκιμάσει και πίκρες θα υποστεί. Αν δείτε ότι αποχαιρετάτε φίλο που φεύγει, σημαί­νει ότι θα χωριστείτε από πρόσωπο φιλικό∙ αν όμως αυτός που αποχαιρετά εσάς είναι ξένος, φι­λία ισχυρή θα κατακτήσετε.

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ