Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Απεργία

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν κάποιος εργαζόμενος, εργοστα­σιάρχης ή βιομήχανος δει αυτό το όνειρο, δηλαδή ότι παίρνει μέρος σε απεργία, σημαίνει ότι θα έχει ζημιές στην εργασία του· ακόμη, αυτό το όνειρο σημαίνει συκοφαντίες, απειλές και γενικά ανά­μειξη αυτού που θα δει το όνειρο σε υπόθεση από την οποία θα βγει ζημιωμένος. Σύμφωνα με άλ­λους, απεργία γυναικών σημαίνει οικογενειακές συγκρούσεις, γκρίνια και γενικά διάφορες ανη­συχίες.

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ