Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Απελευθέρωση

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εί­στε στη φυλακή και σας απελευθερώνουν, ση­μαίνει ότι θα απαλλαγείτε από κάποια σκέψη σο­βαρή που σας βασανίζει. Αν δείτε ότι σας έχουν δεμένο και σας απελευθερώνουν, θα έχετε διά­λυση αρραβώνα ή θα σας απαλλάξουν από κάποια άλλη σοβαρή υπόθεση. Αν εσείς δείτε ότι απε­λευθερώνετε κάποιον άλλο, να έχετε υπόψη σας ότι φίλος σας ή γνωστός σας θα ζητήσει τη βοή­θειά σας και δεν πρέπει να την αρνηθείτε. Αν δείτε στο όνειρό σας να έχει απελευθερωθεί κά­ποιος που είναι φυλακισμένος, κάποιο κακό θα συμβεί στο δυστυχή αυτόν που εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή. Γυναίκα που θα ονειρευ­τεί ότι ήταν αιχμάλωτη και δεμένη, αλλά απελευθερώθηκε, σημαίνει ότι έχει μείνει έγκυος και θα γεννήσει εύκολα· αν αυτό το όνειρο το δει κόρη, ας έχει υπόψη της ότι σύντομα θα της γί­νει πρόταση γάμου.

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ