Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Απάντηση

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σε επι­στολή σας έχει δοθεί η απάντηση που περιμέ­νατε, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα έχετε κάποια ευχάριστη είδηση ή θα σας προτείνουν κάποια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία ή ότι θα κάνετε μια πολύ καλή γνωριμία. Πρέπει, όμως, να συγκρα­τήσετε το πρόσωπο από το οποίο παίρνετε την απάντηση, διότι αυτό το άτομο θα αναμειχθεί πολύ στις υποθέσεις σας. Αν δείτε ότι εσείς απα­ντάτε σε επιστολή που έχετε λάβει ή σε κάποιο έγ­γραφο, σημαίνει ότι θα έχετε μέριμνες και φρο­ντίδες και θα καταβάλετε κόπο αλλά και χρόνο πολύτιμο θα χάσετε. Αν δείτε ότι σας δίνεται προ­φορική απάντηση σε ερώτηση την οποία έχετε υποβάλει, θα πληροφορηθείτε το αντίθετο ακρι­βώς απ’ ό,τι πληροφορείστε στο όνειρό σας: αν, δηλαδή, ονειρευτείτε ότι η απάντηση που παίρνετε είναι ευχάριστη, θα είναι δυσάρεστη, και το αντί­θετο αν η απάντηση είναι ευχάριστη, δυσάρε­στη είδηση θα έχετε.

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ