Αντρας

/Αντρας

Αντρας

Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αντρας

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν ονειρευτείτε άντρα υγιή και ωραίο, χαρά και αγαλλίαση θα έχετε, ο δε άντρας που εμφανίζεται στο όνειρό σας στην πραγματική του ζωή θα έχει υγεία και ευεξία. Αν δει γυναίκα αυτό το όνειρο, θα έχει οικογενειακές έριδες, αφού κάποια αντίζηλος κατόρθωσε να κυριεύσει την καρδιά του συζύγου ή του εραστή της. Αν ο άντρας που θα δείτε φοράει λευκά και είναι μεγαλόσω­μος, το όνειρο φανερώνει απόλαυση του ποθού­μενου· αν είναι μικρόσωμος και τον σηκώνετε στα χέρια ή στους ώμους σας, σημαίνει ότι σας κατα­διώκουν οι δανειστές σας. Αν γυναίκα ονειρευ­τεί ότι φέρει άντρα στους ώμους της, καλή προ­στασία θα έχει. Άντρας που φοράει μαύρα ή είναι σκυθρωπός και άγριος σημαίνει απώλεια ή δυ­στύχημα. Ωχρός και σιωπηλός άντρας αν εμφα­νιστεί ενώπιόν σας κατά τη διάρκεια του ύπνου σας υποδηλώνει ότι κάποιος αγαπητός σ’ εσάς νε­κρός λησμονήθηκε ή παραμελήθηκε. Αν δείτε ότι σκοτώνετε άντρα γνωστό σας, δυστυχία στον άν­θρωπο αυτό θα επέλθει, όχι όμως εξαιτίας σας. Αν δείτε άντρα πλούσιο μεν, αλλά πρόστυχο και βά­ναυσο, είναι απολύτως σίγουρο ότι θα πάθετε ση­μαντική βλάβη. Άντρας ξανθός στο όνειρό σας ση­μαίνει καλό προστάτη, μελαχρινός ψεύτικο φίλο, ο οποίος σας επιβουλεύεται και επωφελείται από την ευπιστία σας. Φτωχό άντρα αν δείτε μπροστά σας, ντυμένο με φθαρμένα ρούχα, αθλιότητα και διάψευση ελπίδων θα έχετε. Αν δείτε άντρα να κοιμάται και τον ξυπνάτε, το όνειρο σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος που σας απειλεί άμεσα. Αν δείτε άνθρωπο οπλισμένο να έρχεται κατα­πάνω σας, μη φοβάστε, γιατί ο εχθρός σας δεν είναι ικανός να σας βλάψει. Αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, και μάλιστα δει ότι ο άντρας αυ­τός της πουλάει αισθήματα και ζητάει να ερωτοτροπήσει μαζί της, γρήγορα θα παντρευτεί, όχι όμως με εκείνον που θεωρεί σίγουρα μελλοντικό σύντροφό της. Γέρος και ασθενής που βλέπει άν­θρωπο άγνωστο να έρχεται προς αυτόν και να τον χαϊδεύει θα σωθεί από ασθένεια η οποία τον βασανίζει.

 

Σχετικό Όνειρο : Γυναίκα

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος 

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ