Αντλία

/Αντλία

Αντλία

Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αντλία

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι μεταχειρί­ζεστε αντλία, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας πα­ρουσιαστεί τρόπος να κερδίσετε χρήματα, και μην τον καταφρονήσετε. Αν δείτε ότι αντλία στρέφε­ται εναντίον σας, σημαίνει ότι θα διαψευστούν κά­ποιες ελπίδες που θεωρούσατε βέβαιες.

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος 

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ