Ανθρακικό Οξύ

/Ανθρακικό Οξύ

Ανθρακικό Οξύ

Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Ανθρακικό Οξύ

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν ονειρευτείτε ότι αναπνέετε οξύ για να πεθάνετε, σημαίνει ότι μόνος σας πα­ρεμβάλλετε εμπόδια στη ζωή σας και στις υποθέ­σεις σας∙ αν δείτε σε όνειρο ότι το ανθρακικό οξύ σάς πνίγει χωρίς να το έχετε επιδιώξει, ασθένεια, πλην όμως περαστική, σας απειλεί.

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος 

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ