Αντάλλαγμα

/Αντάλλαγμα

Αντάλλαγμα

Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αντάλλαγμα

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι δί­νετε σε κάποιον ένα δικό σας αντικείμενο, θυσία θα αναγκαστείτε να κάνετε, προκειμένου να πε­τύχετε το ποθούμενο. Αν εκείνο το οποίο λαμβά­νετε είναι καλύτερο από αυτό που δίνετε, επιτυχία μεγάλη και σπουδαία ηθική ωφέλεια να περιμέ­νετε.

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ