Ανταγωνισμός

/Ανταγωνισμός

Ανταγωνισμός

Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Ανταγωνισμός

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι στη δουλειά σας υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός, ο οποίος μάλιστα λειτουργεί εις βάρος σας και σας βλάπτει, το όνειρο σημαίνει ότι οι δραστηριότη­τές σας θα στεφθούν από επιτυχία και οι επιχει­ρήσεις σας θα παρουσιάσουν μεγάλη ανάπτυξη, θα αρχίσετε δε να έχετε μεγάλα κέρδη. Αν δείτε ότι εσείς ανταγωνίζεστε άλλους στο εμπόριο ή σε άλ­λες δραστηριότητες, καθίσταται φανερό ότι επι­δεικνύετε μεγάλη πλεονεξία, η οποία τελικά θα βλάψει εσάς τον ίδιο. Αν γυναίκα ονειρευτεί ότι την ανταγωνίζονται ερωτικά, ας γνωρίζει ότι ο αγαπημένος της μόνο αυτή σκέφτεται και ας μην πιστεύει σε διαδόσεις∙ αν μάλιστα επίκειται αρ­ραβώνας και δείτε αυτό το όνειρο, ας περιμένετε τη διάλυσή του, και μάλιστα κατόπιν δυσάρεστης σκηνής μεταξύ των δύο μερών.

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος 

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ