Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγγούρι

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

Αν δείτε στον ύπνο σας αγγούρια είναι καλό σημάδι μόνο αν δείτε αγγουριά με αγγούρια είναι μικρή στενοχώρια. Θα έχετε πληρότητα ευτυχία και ευχάριστες καταστάσεις. Ίσως γάμο και εγκυμοσύνη εάν είστε γυναίκα. Θα έχετε καλή υγεία αν είστε άρρωστοι θα γίνετε καλά. Στα εργασιακά σας αν δείτε αγγούρια χωρίς να τα αγγίζετε θα έχετε πολλά κέρδη από το επάγγελμα σας. Αν όμως τρώτε στον ύπνο σας μπορεί και να στεναχωρηθείτε και να χάσετε κάποια λεφτά. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κόβετε αγγούρι, και μάλιστα μέσα σε ξένο περιβόλι, κά­ποια βέβαιη ελπίδα σας ναυάγησε και πολύ θα στενοχωρηθείτε. Αν δείτε ότι τρώτε αγγούρι, πί­κρες και στενοχώριες θα δοκιμάσετε∙ αν δίνετε σε άλλον να φάει ή παίρνετε από άλλον εσείς αγ­γούρι, θα συμβεί στο πρόσωπο αυτό κακό εξαι­τίας σας, αλλά χωρίς να το θέλετε, και θα λυπη­θείτε πολύ. Αν ονειρευτείτε ότι αγοράζετε αγγούρια, θα σας συμβεί κάτι δυσάρεστο, το οποίο όμως θα μπορούσατε να αποφύγετε με κάποιον ειδικό χειρισμό.

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ