Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Άγγλος

Αν δείτε στον ύπνο σας Άγγλο με τον οποίο συνομιλείτε, κάποιος ιδιότροπος συγγενής σας θα τα βάλει μαζί σας, καλό δε είναι να μην τον δυσαρεστήσετε, γιατί είναι πλουσιότατος. Αν δείτε ότι συμπλέκεστε με Άγγλο, το όνειρο ση­μαίνει ότι τα έχετε βάλει με πολύ ισχυρότερό σας, και πρέπει να φερθείτε λογικά και να υπο­χωρήσετε, γιατί αλλιώς θα καταστραφείτε. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος είστε Άγγλος, καλό είναι να περιορίσετε το πείσμα σας, το οποίο σίγουρα δε θα σας ωφελήσει.