Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγγείο

Γενικά είναι ένα πολύ καλό όνειρο οι νέοι που είναι ανύπαντροι και βλέπουν στο όνειρο τους αγγεία, γλάστρες, πήλινα δοχεία σύντομα θα τους γίνουν προτάσεις και θα παντρευτούν. Αν ονειρευτείτε άδειο αγγείο αλλάξτε τρόπο ζωής και ενδιαφέροντα γιατί προμηνύονται αποτυχία στον έρωτα. Θα έχετε καλή υγεία χωρίς προβλήματα και στην εργασία σας αν το αγγείο που θα δείτε είναι γεμάτο ακαθαρσίες θα κερδίσετε πολλά λεφτά από δουλειές. Αν δείτε αγγειοπλάστες σημαίνει κέρδη επιτυχημένη καριέρα και επικερδείς συναλλαγές. Αν δείτε στον ύπνο σας αγγείο γεμάτο, κάποιο ανέλπιστο καλό θα σας συμβεί. Αν είστε ανύπαντρος, προξενιά θα σας έρθουν, καλό δε είναι να τα μελετήσετε προσεκτικά προτού τα απορρίψετε∙ αν είστε παντρεμένος, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα αποκτήσετε το παιδί που με τόση ανυπομονησία περιμένατε. Αν το αγγείο που θα δείτε στο όνειρό σας είναι άδειο, σημαίνει ότι οι εχθροί σας δεν εννοούν να σας αφήσουν να ανα­λάβετε και κήρυξαν εναντίον σας πόλεμο εξό­ντωσης, είναι δε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν γι’ αυτόν το σκοπό κάθε μέσο, νόμιμο και μη.

Αν ονειρευτείτε ότι το αγγείο έσπασε ή ότι το σπά­ζετε μόνος σας, σημαίνει ότι φερθήκατε πολύ επι­πόλαια και έχετε ήδη χάσει ό,τι με κόπους και μόχθους ετοιμάζατε. Ενίοτε, σπασμένο αγγείο σημαίνει και προσεχή θάνατο μακρινού συγγενικού σας προσώπου ή αγαπημένου φίλου σας. Αν δείτε αγγείο από πηλό, το όνειρο σημαίνει ότι δε φρο­ντίζετε όσο πρέπει τις υποθέσεις σας και θα αντι­μετωπίσετε σίγουρα την αποτυχία. Σιδερένιο αγ­γείο σημαίνει ότι πρέπει να ακούσετε τις συμ­βουλές που σας δίνονται, διότι η ισχυρογνωμοσύνη σας είναι κακός σύμβουλος και θα σας βλά­ψει. Αν δείτε ότι είστε σε πηγή και κρατάτε αγγείο που το γεμίζετε εσείς ή κάποιος άλλος, σημαίνει ότι θα κάνετε πολλές και επικερδείς ερ­γασίες. Αν δείτε ότι αγοράζετε αγγεία, σκέψεις και φροντίδες πολλές βάζετε συγχρόνως στο κε­φάλι σας και κουράζετε το νου σας περισσότερο απ’ όσο πρέπει.