Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Άγγελος

Συμβολίζει τη χαρά και την ευτυχία. Αν είσαι ανύπαντρη, θα παντρευτείς σύντομα ενώ αν είσαι άρρωστος, θα γίνεις καλά. Αν δεις ότι είσαι άγγελος εσύ, κάτι κακό σχεδιάζεις να κάνεις. Αν ο άγγελος σε πάρει στις φτερούγες του, περίμενε τιμή και δόξα. Αν δέχεστε παρηγοριά από άγγελο θα σας φύγουν οι στεναχώριες και οι άρρωστοι θα γίνουν καλά. Αν πετάει γύρω σου ή μέσα ή επάνω από το σπίτι σου, γρήγορη είδηση και μεγάλη χαρά. Αν οι άγγελοι είναι πολλοί, είναι ένα ευχάριστο μήνυμα και γενικά ένα όνειρο πολύ καλό. Αυτό το όνειρο, όταν δηλαδή εμφανί­ζεται στον ύπνο μας άγγελος, είναι πάντοτε προ­μήνυμα ευτυχούς συμβάντος, σημαίνει δε χαρά γι’ αυτόν που το βλέπει. Αν κάποιος ασθενής δει άγγελο να έρχεται προς το μέρος του, γρήγορα θα αναρρώσει ή, τουλάχιστον, η ασθένειά του θα παρουσιάσει θεαματική βελτίωση και δε θα υπάρ­χει πλέον κίνδυνος για τη ζωή του. Αν κάποιος ηλι­κιωμένος ονειρευτεί άγγελο, θα λάβει καλές ει­δήσεις από ξενιτεμένους του συγγενείς. Αν δείτε άγγελο να πετά πάνω από κάποιο σπίτι, τιμή και δόξα στο σπίτι αυτό ή σε κάποιο μέλος της οικο­γένειας.

Αν δείτε άγγελο να σας σκεπάζει με τις φτερούγες του, κάποιος ισχυρός άνθρωπος θα σας πάρει υπό την προστασία του και θα ευτυχήσετε· αν ανύπαντρος ονειρευτεί άγγελο, θα παντρευτεί γρήγορα, και μάλιστα με άνθρωπο καλό, με τον οποίο θα ζήσει με αγάπη και θα ευτυχήσει. Ο χή­ρος θα πετύχει καλή προίκα, η δε χήρα σύζυγο πολύ ανώτερο από την ίδια. Άγγελος που παρη­γορεί άνθρωπο που πάσχει σημαίνει ότι αυτός θα λάβει ανακούφιση του πόνου του και ηθική ικα­νοποίηση· αν δείτε ότι άγγελος παρηγορεί άνθρωπο του οποίου η καρδιά έχει πληγωθεί από θά­νατο ή από κάποιο άλλο ατύχημα, σημαίνει ότι θα λάβετε δύναμη και υπομονή ως βοήθεια πνευ­ματική. Αν δείτε με μορφή αγγέλου γνωστό και αγαπητό σας πρόσωπο, έχετε του εμπιστοσύνη διότι θέλει το καλό σας.