Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγγελιοφόρος

Αντίθετα απ’ ό,τι κάποιος ίσως νομίζει, η θέα αγγελιοφόρου σε όνειρο, και μάλιστα αν τον δείτε να τρέχει, σημαίνει ότι δίκη που εκκρεμεί, και της οποίας το τέλος περιμέ­νατε, θα αναβληθεί ξανά και θα ξεχαστεί στο χρο­νοντούλαπο ασθένεια δε την οποία νομίζατε σύντομη και παροδική θα σας ταλαιπωρήσει επί μακρόν, χωρίς να είναι επικίνδυνη. Αν ο αγγελιο­φόρος έρχεται προς εσάς που βλέπετε το όνειρο και σας δίνει κάτι, σημαίνει ότι εντός της ημέρας θα ακούσετε κάποια καλή είδηση.

Αν δείτε σε όνειρο τον αγγελιοφόρο να έρχεται έφιππος στο σπίτι σας, σημαίνει ότι κάποιος συγγενής στενός θα επιστρέψει από την ξενιτιά υγιής και πλού­σιος. Για εκείνους που δεν έχουν συγγενή ξενι­τεμένο, η είσοδος αγγελιοφόρου έφιππου στο σπίτι τους σημαίνει ευχάριστη είδηση.