Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγγελία

Αν δεις πως γράφεις ή τοιχοκολλάς μια αγγελία, να περιμένεις προδοσία των μυστικών σου. Αν δείτε να δημοσιεύετε αγγελίες, σημαίνει ότι θα χρειαστεί να καταφύγετε σε σωματική κούραση ώστε να βελτιώσετε την οικονομική σας κατάσταση, ή να φτιάξετε την περιουσία σας. Αν η αγγελία δεν είναι προσωπικά δικιά σου, δηλαδή αναφέρεται σε άλλα πρόσωπα, τότε εσύ θα προδώσεις ή θα κουτσομπολέψεις αυτό το πρόσωπο.
Αν δείτε ότι διαβάζατε αγγελίες, σημαίνει ότι οι εχθροί σας θα σας φτάσουν και θα σας νικήσουν στον ανταγωνισμό. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κάποιος σας αναγγέλλει συμβάν που δε σας ενδιαφέρει, μόλις ξυπνήσετε καλό είναι να σπεύσετε να βρείτε το πρόσωπο που στο όνειρό σας έφερε την αγγελία, διότι κάτι έχει να σας πει. Αν δείτε ότι αναρτάτε στον τοίχο αγγελία, θα ακούσετε κάτι περιφρονητικό εκ μέρους φίλου σας, το οποίο πολύ θα σας πληγώσει. Αν διαβάζετε αγγελία, ση­μαίνει ότι θα ακούσετε από τρίτο πρόσωπο κάτι που σας αφορά, το οποίο νομίζατε ότι ήταν μυ­στικό. Αν δείτε ότι σας δείχνουν αγγελία με την οποία ζητείται εγγραφή συνδρομητών, κάποιος γνωστός σας έμπορος θα χρεοκοπήσει. Αν ονει­ρευτείτε ότι διαβάζετε αγγελία σε εφημερίδα, καλό είναι να ενεργείτε διακριτικά και να μην εκτίθεστε, γιατί όσα θεωρείτε μυστικά δεν είναι. Για τους ερωτευμένους, όνειρο στο οποίο δια­βάζουν αγγελία είναι απόδειξη ότι η γειτονιά μυρίστηκε τις σχέσεις τους. Πατέρας ή μητέρα που στο όνειρο διαβάζουν αγγελία θα πληροφο­ρηθούν την πρόοδο και την καλή επίδοση των παι­διών τους.