Ανεβαίνω

/Ανεβαίνω

Ανεβαίνω

Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Ανεβαίνω

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ανεβαί­νετε κλίμακα και φτάνετε ψηλά, τιμές και δόξες θα γνωρίσετε, θα χαίρετε της εκτίμησης όλων, κυρίως λόγω της καλής σας θέσης. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε μεν ανεβεί στη σκάλα, αλλά για να ανεβείτε έχετε κοπιάσει πολύ και έχετε κουραστεί, το όνειρο σημαίνει ότι στην επαγγελματική σας ή άλλη πορεία θα σας παρουσιαστούν δυσκολίες, οι υποθέσεις σας όμως θα στεφθούν τελικά από από­λυτη επιτυχία. Αν αυτός που ανεβαίνει είναι γυ­ναίκα, σημαίνει ότι θα κάνει γάμο λαμπρό∙ αν εί­ναι μητέρα, σημαίνει αποκατάσταση και μέλλον ευ­οίωνο για τα παιδιά της.

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος 

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ