Αναστεναγμοί

/Αναστεναγμοί

Αναστεναγμοί

Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αναστεναγμοί

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Όνειρο στο οποίο αναστενά­ζετε, και οι αναστεναγμοί βγαίνουν βαθιά μέσα από το στήθος σας, σημαίνει ματαίωση των κό­πων και των ελπίδων σας, απώλεια χρημάτων, πα­ράπονα για φίλους και άλλους γνωστούς, πίκρες, στενοχώριες και βάσανα. Αν δείτε ότι άλλος ανα­στενάζει ενώπιόν σας, το όνειρο σημαίνει ότι έχει φοβερά παράπονα για εσάς, και δεν είναι δίκαιο να τον βλάπτετε∙ αν δείτε γυναίκα να αναστενά­ζει, αγαπητό σας πρόσωπο παραπονιέται ότι υπήρ­ξατε αιτία να εκτεθεί άδικα, ενώ δεν έπρεπε. Αν κάποιος ηλικιωμένος ονειρευτεί ότι αναστενάζει, το όνειρο υποδηλώνει αχαριστία εκ μέρους εκεί­νων που ευεργέτησε.

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος 

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ