Αναφορά

/Αναφορά

Αναφορά

Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αναφορά

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Γενικά, αυτό το όνειρο είναι ενο­χλητικό. Αν, λοιπόν, δείτε ότι εσείς δίνετε ανα­φορά, θα αναγκαστείτε να καταφύγετε στους εχθρούς σας και να ζητήσετε βοήθεια από αυ­τούς, οι οποίοι θα επωφεληθούν από την ευκαι­ρία και θα σας βλάψουν αν δείτε στο όνειρό σας να σας παρακαλούν να τη συντάξετε, σημαίνει ότι οι φίλοι σας θα σας περιφρονήσουν, διότι, βε­βαίως, εν αγνοία σας και εν πλήρει αθωότητι κά­ποιον βλάπτετε. Αν δείτε ότι σας δίνουν αναφορά, θα αντιμετωπίσετε ενοχλητικές φροντίδες, θα υπο­βληθείτε σε ανωφελείς κόπους, θα κάνετε δυσά­ρεστες σκέψεις, θα σας βρουν δε ατυχίες, γι’ αυτό πρέπει να είστε απολύτως προετοιμασμένοι. Αν δί­νετε την αναφορά ενός τρίτου σε άλλον, είναι ση­μάδι ότι ανακατεύεστε σε υποθέσεις που δε σας αφορούν.

 

Τα Πιο Συχνά Όνειρα Με Ένα Κλικ :

 

Γεννητικά.Όργανα | Ηδονή | Σεισμός | Λάδι | Νερό | Μαλλιά

 Γκρεμός | Θάλασσα | Ψάρι Αίμα | Περιστέρι

Άλογο Βασιλιάς | Σκύλος | Γυμνός | Έγκλημα Παπάς

 Εφημερίδα Ζάρια | Ζητιάνος Θάβω | Θάνατος | Θείος

Ιησούς.Χριστός Κηδεία | Καταστροφή | Αγαλμα Ακαθαρσίες

Γαμπρός | Γυναίκα Ερείπια Ζώα | Καθαρίζω

ΚαντήλιΛηστής | Νεκρός | Νύφη | Παναγία | Τρέχω

 Τάφος | Χωρισμός | Άγιος 

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ