Αμοιβή

/Αμοιβή

Αμοιβή

Μεντιουμ Αρης

Ονειροκρίτης Αμοιβή

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Δε θα μπορούσε παρά να είναι πολύ καλό σημάδι. Αν ονειρευτείτε πως σας αμείβουν ή σας ανταμείβουν για κάτι που κάνατε θα έχετε πολύ καλή τύχη στη ζωή σας. αν δείτε πως εσείς αμείβετε κάποιον για κάτι που έκανε θα πάρετε πολύ καλές ειδήσεις για το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Η υγεία σας είναι ανεπηρέαστη από ο όνειρο που είδατε. Στην εργασία σας, προσέξτε! Αν ονειρευτείτε πως αμείβετε κάποιους για κάποια πράξη που έκαναν μην αναμετρηθείτε στα δικαστήρια με τους αντιπάλους σας γιατί κινδυνεύετε να χάσετε. Καλύτερα να βρείτε λύση συμβιβασμού. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι λαμβάνετε αμοιβή για κάτι καλό που έχετε κάνει, καλή εί­δηση θα ακούσετε εντός της ημέρας. Αν, πάλι, δείτε ότι εσείς ζητάτε αμοιβή από κάποιο πρό­σωπο, κάτι δυσάρεστο θα σας συμβεί με το πρό­σωπο αυτό. Αν ονειρευτείτε ότι εσείς δίνετε αμοιβή σε φίλο ή γνωστό σας, τον επιβουλεύε­στε, και κάνετε πολύ άσχημα. Αν δείτε ότι περι­μένετε αμοιβή η οποία καθυστερεί, κάποια επι­στολή που καθυστερεί, και την οποία ανυπόμονα περιμένετε, θα σας έρθει.

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ