Μεντιουμ Αρης

Ονειροκρίτης Αλουμίνιο

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Γενικά είναι καλό όνειρο. Αν ονειρευτείτε σκεύη από αλουμίνιο να είστε σίγουροι για την ευτυχία σας. θα έχετε επιτυχία στην ερωτική και την οικογενειακή σας ζωή. Αν ονειρευτείτε τα σκεύη από αλουμίνιο να είναι μαυρισμένα τότε προσέξτε γιατί θα παρουσιαστούν κάποια εμπόδια. Θα ξεπεραστούν γρήγορα και η ευτυχία θα είναι διαρκής στο σπίτι σας. Η υγεία σας θα είναι καλή χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Στην εργασία σας αν δείτε στο όνειρο σας σκεύη από αλουμίνιο η επαγγελματική σας δραστηριότητα θα είναι σταθερή και αποδοτική χωρίς προβλήματα.

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ