Μεντιουμ Αρης

Ονειροκρίτης Αλογόμυγα

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Παρόλη την άσχημη όψη της η αλογόμυγα είναι καλό σημάδι. Υπάρχει περίπτωση να ενοχληθείτε από κάποια άτομα αλλά θα ακούσετε και πολύ καλές ειδήσεις. Σίγουρα θα επιτύχετε στη σχέση σας με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, χωρίς αμφιβολία. Η υγεία σας θα είναι καλή χωρίς προβλήματα. Αν σας τσιμπήσει στο όνειρο σας αλογόμυγα ίσως έρθουν κάποιες δύσκολές μέρες στα οικονομικά σας. Αν δείτε τις αλογόμυγες να ταλαιπωρούν ένα άλογο θα αντιμετωπίσετε οικονομικά προβλήματα που θα είναι όμως περαστικά. Αν δείτε στον ύπνο σας αλογόμυγα, σημαίνει ότι θα έχετε κάποια επίσκεψη πολύ δυσάρεστη∙ συγκεκριμένα, πρό­κειται να καταλύσει στο σπίτι σας κάποιος που δε θα φεύγει, όσο κι αν εσείς δείχνετε τη δυσα­ρέσκειά σας. Αν δείτε αλογόμυγα επίμονα προ­σκολλημένη πάνω σας, σημαίνει δυσάρεστη συ­νάντηση ή και περαστική ασθένεια. Αν δείτε ότι καταφέρνετε να πιάσετε αλογόμυγα, θα σας υπενθυμίσουν χρέος το οποίο έχετε λησμονήσει∙ θα σας το θυμίσουν δε κατά τρόπο που πολύ θα σας λυ­πήσει. Σε παλιότερη εποχή, κατά το μανιάτικο χει­ρόγραφο, η είσοδος αλογόμυγας στο σπίτι ερμη­νευόταν ως εισβολή εχθρών, κάτι που μόνο κα­ταστροφές θα μπορούσε να σημαίνει.

Βλέπε και Οίστρος

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ