Μεντιουμ Αρης

Ονειροκρίτης Αλληλογραφία

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ανοίγετε αλληλογραφία προ­σώπου που σας είναι άγνωστο, κάτι καλό θα ακού­σετε μέσα στην ημέρα. Αν πρόσωπο γνωστό σας αλληλογραφεί μαζί σας, ματαιοπονεί και χάνει το χρόνο του∙ αν δείτε ότι αλληλογραφείτε με γυ­ναίκα, το όνειρο σημαίνει ότι τρυφερές σχέσεις θα σας συνδέσουν μαζί της· αν δείτε ότι αλληλογρα­φείτε με σύζυγο, αδελφή ή κάποιο συγγενή που βρίσκεται μακριά, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα ακούσετε κάτι που θα σας εκπλήξει∙ αν δείτε ότι εσείς μεταφέρετε αλληλογραφία, θα μάθετε τυ­χαία ξένο μυστικό, και μάλιστα χωρίς να το θέλετε∙ αν δείτε ότι η αλληλογραφία σας, και μάλιστα ερω­τική, έπεσε σε ξένα χέρια, να περιμένετε προ­βλήματα στη σχέση σας.

Βλέπε και Επιστολή

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ