Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αλκυών

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Το όνειρο αυτό δεν είναι ευχάριστο, αφορά δε ιδίως στους ναυ­τικούς. Αυτός που ταξιδεύει και ονειρεύεται αλ­κυόνα θα αντιμετωπίσει τρικυμία μεγάλη, η οποία θα επιβραδύνει το ταξίδι του. Αν ακούτε αλκυόνα να λαλεί, πένθος θα σκιάσει γνωστή σας οικογέ­νεια. Αν δείτε στο όνειρό σας ότι η αλκυών πετά στην ξηρά, μην αναλάβετε επιχείρηση που είναι έξω από κάθε φυσικό και ηθικό νόμο γιατί, ακόμη κι αν πετύχετε, θα σας προξενήσει ανυπολόγι­στες καταστροφές.

Βλέπε και Ψαροπούλι

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ