Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αλιεύς

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε ψαράς, σημαίνει ότι θα κάνετε επίπονη ζωή, η δε εργασία σας θα σας αποφέρει μικρά κέρδη∙ αν δείτε ότι αλιεύετε, έχετε δε μάλιστα καλή ψαριά, αμοιβή των κόπων σας και ικανοποίηση για τις φροντίδες σας θα λάβετε∙ αν γυναίκα δει ότι ψαρεύει, σημαίνει ότι θα αποκτήσει κορίτσι. Αν δείτε αλιείς να καταγίνονται με την εργασία τους, μην αρνηθείτε την πρόταση εργασίας που θα σας κάνουν, διότι θα εί­ναι επικερδής. Αν δείτε, τέλος, ότι πιάνετε μεγάλο ψάρι, επιτυχία μεγάλη σημαίνει ότι θα σας βρει.

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ