Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αλεξιβρόχιο

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κρατάτε ομπρέλα, σημαίνει ότι οι προφυλάξεις που παίρνετε είναι μάλλον άσκοπες και χωρίς καμιά λογική, ξοδεύετε δε άδικα τον καιρό σας σ’ αυτό, ενώ δεν είναι ανάγκη. Αν σε καιρό βροχής δείτε να κρατάτε ομπρέλα, σημαί­νει επιτυχία και δικαίωση των ελπίδων σας. Αν ονειρευτείτε ότι κρατάτε την ομπρέλα ανοιχτή, ενώ ο καιρός είναι θαυμάσιος, το κάνετε δε για να προ­φυλαχτείτε από τον ήλιο, σημαίνει ότι σας χαρα­κτηρίζει μετριοφροσύνη, η οποία όμως είναι βλα­βερή για τις υποθέσεις σας. Γυναίκα που ονει­ρεύεται ότι αγοράζει παρασόλι, ας περιμένει εγκατάλειψη από τον εραστή της· έχει όμως τη δυνατότητα να τον προλάβει η ίδια, για να λάβει αυτή την ικανοποίηση.

Βλέπε και Ομπρέλα

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ