Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αλεξικέραυνο

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Το αλεξικέραυνο στο όνειρο σημαίνει προστασία και υποστήριξη. Νιώθετε πως σας απειλή κάποιος αόριστος κίνδυνος. Όμως θα απαλλαγείτε από αυτούς τους φόβους σας γιατί θα έχετε την προστασία ισχυρών και ανώτερων ανθρώπων, όλα θα πάνε καλά. Η υγεία σας θα είναι καλή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.  Στην εργασία σας έχετε την εύνοια των ανωτέρων σας λόγω του καλού χαρακτήρα σας οπότε μη φοβάστε τίποτα. Σας προστατεύουν και σας βοηθούν ακόμα και όταν δεν είναι φανερό. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι υπάρχει στο σπίτι σας αλεξικέραυνο, σημαίνει ότι βρίσκεστε υπό τη σκέπη ισχυρής προστασίας, η οποία σας προφυλάσσει από κινδύνους και αντι­δράσεις. Αν δείτε ότι εσείς υψώνετε αλεξικέραυνο στο σπίτι κάποιου άλλου, σημαίνει ότι εσείς θα εκτείνετε την προστασία σας πάνω απ’ αυτόν, όχι όμως και χωρίς δική σας ωφέλεια.

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ