Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αλέθω

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν ονειρεύεστε ότι αλέθετε σιτάρι σε μύλο, θα έχετε σπουδαία κέρδη και μεγάλες ωφέ­λειες· προς τούτοις, το όνειρο σημαίνει ότι θα τύ­χετε ηθικής αναγνώρισης ή θα έχετε καλή έκβαση σε κάποια θέματα της επιχείρησής σας ή θα κά­νετε επιτυχή γάμο ή θα αποκτήσετε τέκνο, ή θα δείτε τον ερχομό ξενιτεμένου συγγενή ή θα έχετε ανέλπιστη κληρονομιά. Αν γυναίκα δει ότι αλέ­θει η ίδια, δεινή στενοχώρια θα την καταλάβει, κα­κές διαδόσεις εις βάρος της θα γίνουν, ίσως δε και μικρή ασθένεια θα τη βρει. Αν δείτε πως αλέθετε πιπέρι, σημαίνει ότι πολύ θα πικραθείτε ή θα ορ­γιστείτε, καλό όμως είναι να συγκρατηθείτε, για να μη συμβεί κάτι δυσάρεστο στη συνέχεια.

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ