Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αλέκτωρ

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε πετεινό να στέκεται απλώς ή να λαλεί, καλές και ευχάρι­στες ειδήσεις σημαίνει ότι θα λάβετε. Αν δείτε ότι ο πετεινός βρίσκεται στη στέγη του σπιτιού σας, το όνειρο σημαίνει δύναμη, αναγνώριση κοινωνική και διακρίσεις. Αν κάποιος ασθενής δει αλέκτορα, σημαίνει ότι θα αναρρώσει ταχέως και θα ανακτή­σει τελείως την υγεία του. Η γυναίκα που θα δει αλέκτορα θα παντρευτεί γενναίο και όμορφο σύζυγο. Αν δείτε στον ύπνο σας αλέκτορα να έρχεται εναντίον σας, θα φιλονικήσετε και θα συμπλακείτε ίσως με το φίλο σας. Αν ονειρευτείτε ότι τρώτε πετεινό, ευζωία και πλούτη σάς περιμένουν. Δύο πετεινοί στο όνειρό σας συμπλεκόμενοι δη­λώνουν το φιλοπόλεμο και οργίλο χαρακτήρα σας. Αν, τέλος, δείτε ότι πετεινός δικός σας ή ξένος γεννά αυγά, σημαίνει ότι θα έχετε κέρδος που δε σας τιμά· γενικά, το όνειρο αυτό αφορά τον κά­τοχο του πετεινού.

Βλέπε και Πετεινός