Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αλαζών

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Αν δείτε στο όνειρό σας ότι είστε αλαζών, πολύ γρήγορα θα ταπεινωθείτε από αντίπαλό σας, ο οποίος φαίνεται πως γνωρίζει κάποιο σπου­δαίο μυστικό σας. Αν δείτε ότι άλλος σας φέρε­ται αλαζονικά, είναι καιρός να προφυλαχτείτε από τον άνθρωπο αυτό, διότι προσπαθεί να μά­θει τα μυστικά σας, τα οποία έπειτα κύριος οίδε πού και πώς θα χρησιμοποιήσει. Γυναίκα αλαζόνα αν δείτε στον ύπνο σας, σημαίνει ότι την κατάκτησή σας έχει κατά νου και δε θα δυσκολευτεί να το κατορθώσει. Τη γυναίκα αν δείτε στον ύπνο σας να φέρεται αλαζονικά, να έχετε υπόψη σας ότι δεν τη χαρακτηρίζει η εχεμύθεια, και κάτι που ξέρατε μόνο οι δυο σας τώρα το γνωρίζει και τρίτος.

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ