Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Ακρόπολη

Γενικά το να ονειρευτείτε την Ακρόπολη σημαίνει δόξα, επιτυχία, ένα αίσθημα σιγουριάς και προστασίας. Θα βρείτε επιβεβαίωση από το αγαπημένο σας πρόσωπο, αν στραφείτε προς αυτό. Μπορείτε όμως να ζητήσετε υποστήριξη και από το οικογενειακό ή φιλικό σας περιβάλλον. Θα σας ανακουφίσει. Να προσέχετε την υγεία σας και όποια μικρά προβλήματα να πάτε στους ειδικούς. Στην εργασία σας το όνειρο αυτό που είδατε σημαίνει επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Αν είστε υπάλληλοι θα πάρετε προαγωγή. Οι άλλοι, θα επιτύχετε στις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες. Ένα όνειρο με θέμα την Ακρόπολη είναι κακό προμήνυμα για τις νέες, οι οποίες, εφό­σον το δουν, φαίνεται ότι είναι προορισμένες να ζήσουν μόνες τους, χωρίς γάμο. Αν δείτε άλλη ακρόπολη ή απλώς φρούριο που βρίσκεται σε ύψωμα, το όνειρο σημαίνει ειδήσεις επί στρατιω­τικών θεμάτων, προβιβασμούς φίλων σας, κατορ­θώματα στρατιωτικά και τα τοιαύτα. Ο στρατιω­τικός που θα δει στον ύπνο του ότι κατέλαβε ακρό­πολη έχει εξασφαλίσει μια λαμπρή στρατιωτική καριέρα και υπόληψη για τα γηρατειά του.