Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Ακούω

Αν στο όνειρό σας νομίζετε πως ακούτε θόρυβο ή φωνές, σημαίνει ότι σας επιβουλεύο­νται μέσα στο ίδιο σας το σπίτι∙ αν από το θό­ρυβο δείτε ότι ξυπνάτε, πρέπει να διώξετε από τη σκέψη σας την ανάμνηση προσώπου που σας βασανίζει∙ αν ακούτε το όνομά σας, φροντίστε να βρείτε εκείνον που σας καλεί∙ αν ακούτε με προ­σοχή μουσική ή κάτι άλλο ευχάριστο, καλή είδηση θα σας έλθει∙ αν δείτε ότι έχετε χάσει την ακοή σας, χρήματα θα χάσετε, ανόητα και άσκοπα∙ αν ακούτε κακές φήμες εναντίον άλλου προσώπου, σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό έχει παράπονα από εσάς. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι κρυφακούτε πίσω από την πόρτα άλλου, καλό είναι να μην ανα­μειγνύεστε σε ξένη υπόθεση.