Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Ακαπνος

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

Αν στον ύπνο σας ακουστεί πυροβο­λισμός χωρίς καπνό, σημαίνει ότι κάποια εργασία, στην οποία τόσες ελπίδες είχατε στηρίξει, απέβη μάταιη και ανωφελής. Αν σας πυροβολούν και ο πυροβολισμός δεν αφήσει καπνό, σημαίνει ότι κά­ποια κακογλωσσιά εις βάρος σας δεν πέτυχε το στόχο της και ο εχθρός σας έχει λυσσάξει.