Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Ακανθα

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

Αν δείτε στον ύπνο σας αγκάθια, μεγάλες δυσκολίες θα συναντήσετε στις επιχειρήσεις σας, αλλά μην απελπιστείτε· αν δείτε να τα σπάτε και να τα πετάτε, οι δυσκολίες θα υπο­χωρήσουν, αν δείτε ότι άλλα πατάτε και άλλα σας ξεσκίζουν, νέες στενοχώριες και πίκρες θα δοκι­μάσετε, γι’ αυτό πρέπει να οπλιστείτε με πολύ θάρ­ρος∙ αν στο όνειρό σας κάνετε δέσμη από αγκά­θια, κάποια ερωτική σας σχέση θα γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο και πολύ θα συκοφαντηθείτε. Αν δείτε όνειρο όπου φοράτε ακάνθινο στέμμα το οποίο ξεσκίζει το μέτωπό σας, θα προσπαθήσετε να φανείτε σε κάποιον άλλο χρήσιμος, θα υπο­στείτε όμως πολλά εξαιτίας της καλοσύνης σας αυ­τής. Αν φυτεύετε αγκάθια, σημαίνει ότι αποτελείτε εμπόδιο για την εργασία και την πρόοδο άλλου, και είναι αμαρτία∙ αν γυναίκα δει στον ύπνο της να φυτεύει αγκάθια, σημαίνει ότι υπερτερεί όλων των αντιζήλων της και καμιά δεν πρόκειται να τη νικήσει.