Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Ακακία

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

 

Το άνθος του δέντρου αυτού αν δείτε στο όνειρό σας, είναι προάγγελος καλών ειδή­σεων εκ μέρους μακράν ευρισκομένων φίλων αν απλώς το δείτε ή αν το μυρίσετε, σημαίνει ότι οι πα­λιοί σας φίλοι, που είναι ξενιτεμένοι, έκαναν λόγο για εσάς· αν δείτε να σας το προσφέρουν, κάποια μεγάλη τιμή θα σας γίνει. Αν δείτε ότι βάζετε στο κεφάλι σας στεφάνι από άνθη ακακίας και είστε γυναίκα, καλή φήμη θα αποκτήσετε και σε υπό­ληψη μεγάλη φίλων και γνωστών θα βρίσκεστε. Αν δείτε ότι φυτεύετε ακακία, σπουδαίος έπαινος γίνεται για το πρόσωπό σας, γι’ αυτό πρέπει να προσπαθήσετε να δικαιώσετε εκείνον που σας επαινεί.

 

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ