Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Ακαδημία

Αν δείτε στο όνειρό σας ότι αποτε­λείτε μέλος ακαδημίας ή εισέρχεστε σε ακαδη­μία, στενοχώρια σπουδαία θα σας βρει, και δυ­σκολία και εμπόδια θα συναντήσετε στην εργα­σία σας.