Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγύρτης

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε αγύρ­της, σημαίνει ότι πρέπει να διπλασιάσετε την προ­σοχή σας, γιατί κάποιος σας απατά επωφελούμε­νος από την ευπιστία και την αγαθότητά σας. Αν, όμως, δείτε ότι άλλος είναι ο αγύρτης, ο οποίος δήθεν σας απατά, τέλεια αποτυχία στις εργασίες σας να περιμένετε. Αν στο όνειρό σας κάποιος σας βρίζει ως αγύρτη, φροντίστε να λάβετε χρήματα τα οποία σας έχουν σταλεί προ πολλού από μακριά, εσείς όμως ακόμη δεν το ξέρετε.