Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγύμναστος

Αν δείτε ότι έγινε κάποιος αγώνας στον οποίο εσείς παρουσιαστήκατε αγύμναστος, νικηθήκατε και ντροπιαστήκατε, σημαίνει ότι η απειρία σας θα γίνει αιτία πολλών κακών.