Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγρός

Αν ονειρευτείτε αγρό ή αγρόκτημα, είναι γενικά καλό σημάδι. Αν δείτε πως έχετε έναν αγρό ή πως τον αγοράζετε θα έχετε πολύ καλή τύχη. Αν δείτε πως σπέρνετε σε γόνιμα χώματα, θα έχετε ευτυχία και αγάπη. Αν ονειρευτείτε πως ζείτε σε αγρόκτημα, θα έχετε μια καλή και ευτυχισμένη ζωή με πολλά παιδιά. Αν δείτε αγροφύλακα, ετοιμαστείτε να δεχτείτε προτάσεις γάμου. Αν θερίζετε θα έχετε παντού επιτυχία. Στην υγεία σας θα έχετε καλή υγεία και μακροζωία. Στην εργασία σας αν δείτε πως είστε αγρότες και οργώνετε είναι πολύ καλό. Θα έχετε κέρδη από τις δουλείες σας. Αν ο αγρός είναι δική σας ιδιοκτησία ή δείτε πως αγοράζετε αγρό, θα έχετε πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές και πολλά κέρδη, ειδικά αν είναι καλλιεργημένος. Αν σπέρνετε σε εύφορα χωράφια, θα έχετε επιτυχή έκβαση στα σχέδια σας. Αν σπέρνετε σε χέρσο χωράφι, προσέξτε γιατί τα αποτελέσματα θα είναι λίγα και φτωχά. Αν θερίζετε, θα επιτύχετε παντού και θα προοδεύσετε. Αν ονειρευτείτε αγρό, θα έχετε πλούτη και οικονομική ευμάρεια, κυρίως αν ο αγρός είναι σπαρμένος και ανθηρός. Αν δείτε αγρό που εί­ναι άγριος μεν, αλλά ανθηρός, σημαίνει γενικά ότι αντιμετωπίζετε μια κατάσταση η οποία χαρακτη­ρίζεται από οικονομική άνεση και ευπορία, της λείπουν όμως το απαραίτητο κοινωνικό επίχρι­σμα και η καταξίωση. Για τις ανύπαντρες γυναί­κες, το όνειρο σημαίνει ότι θα λάβουν σύζυγο ταπεινής καταγωγής, αλλά πλούσιο και καλό. Αν ο αγρός που δείτε στο όνειρό σας φαίνεται έρημος και εγκαταλειμμένος στην τύχη του, για τις γυ­ναίκες το όνειρο σημαίνει μονότονο και δυσοίω­νο μέλλον, ότι είναι πολύ πιθανό να μη βρουν σύ­ζυγο και να μείνουν γεροντοκόρες. Αν δείτε όνειρο όπου σας δίνουν αγρό ως προίκα, σημαί­νει ότι θα λάβετε σύζυγο υγιέστατη και θα απο­κτήσετε πολλά και υγιή παιδιά. Αν δείτε όνειρο με αγρό γεμάτο ψάρια, το όνειρο είναι κακό, θα σας βρουν συμφορές. Αν ο αγρός στο όνειρό σας εί­ναι περιφραγμένος, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε στενόχωρο και περιορισμένο μέλλον αντί­θετα, αν ο αγρός είναι ανοιχτός, χωρίς φράχτη, ση­μαίνει ότι θα έχετε μέλλον με ανοιχτούς ορίζοντες, για τις γυναίκες δε λαμπρή και ζηλευτή αποκα­τάσταση.