Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγροίκος

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι φέρεστε σε κάποιον άξεστα ή αν κάποιος άλλος φερθεί άξεστα σε εσάς, σημαίνει ότι θα δοκιμάσετε με­γάλη λύπη για λόγους εντελώς αστείους και ανά­ξιους προσοχής. Για τους γέροντες, το όνειρο ση­μαίνει ακόμη και προσεχή εξάντληση, και αχαρι­στία εκ μέρους των παιδιών τους. Αν γυναίκα νιό­παντρη δει ότι ο σύζυγός της έχει φερθεί στην ίδια βάναυσα, το όνειρο σημαίνει ότι θα ζήσει βίο γεμάτο γλυκύτητα και ειρήνη.