Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγριεύω

Αν στον ύπνο σας δείτε ότι αγριεύε­τε σε κάποιον, συγγενή ή φίλο σας, ψεύτικη είδηση για θάνατο θα ακούσετε. Αν δείτε ότι άλλος αγρι­εύει στρεφόμενος εναντίον σας, ψεύτικη κατηγο­ρία θα του απαγγείλετε, προσέξτε δε μη βρείτε τον μπελά σας. Αν μάλιστα επακολουθήσει και συ­μπλοκή, περιπέτεια δυσάρεστη σας περιμένει.