Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγριάδα

⇐ Επιστροφή Στον Ονειροκίτη Ταρωτώ

Αν δείτε στον ύπνο σας το γνωστό αυτό χόρτο, έπαινο θα ακούσετε για το πνεύμα ή την ομορφιά σας, που θα σας ευχαριστήσει.