Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγωγή

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας κοινο­ποιείται αγωγή, σημαίνει ότι θα λάβετε επιστολή από το αγαπημένο σας πρόσωπο, πολύ ενθαρρυ­ντική μάλιστα. Αν δείτε ότι επιδίδετε έγγραφα αγωγής εσείς, να γνωρίζετε ότι η επιστολή που αποστείλατε είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αν αυτός που βλέπει το όνειρο είναι παντρεμένος, προμηνύεται η πρώτη συζυγική παρεκτροπή· αν όμως είναι γυναίκα, ας μη δίνει ιδιαίτερη βαρύ­τητα στα λόγια κάποιου που παριστάνει τον ειλι­κρινή και άδολο φίλο, κατά βάθος όμως φλέγε­ται από έρωτα γι’ αυτή.