Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Άγνωστος

Αν ονειρευτείτε άγνωστους ανθρώπους είναι καλό σημάδι. Είναι πολύ πιθανό αν είστε ανύπαντροι και ονειρευτήκατε άγνωστο άτομο να έχετε δεσμό ή γάμο με αυτό το πρόσωπο. Πάντως θα υπάρξουν προτάσεις για γάμο με σοβαρές προϋποθέσεις. Η υγεία σας θα είναι καλή. Στην εργασία σας οι άγνωστοι στον ύπνο σας , σας εξασφαλίζουν πολλά κέρδη από τις δουλειές σας. ο τόπος που τους είδατε να κινούνται μαρτυρεί και την πηγή της ευημερίας σας. Η θέα αγνώστου στα όνειρα δεν εί­ναι πολύ συνηθισμένη. Ως επί το πλείστον, εκεί­νος τον οποίο θεωρούμε άγνωστο είναι μορφή την οποία λησμονήσαμε, η ψυχή μας όμως πάντοτε έχει την εικόνα αυτή, αν και η φαντασία μας, για κάποιους λόγους που δεν μπορούμε να γνωρί­ζουμε, την παριστάνει ως άγνωστη μορφή. Οπωσδήποτε, η θέα αγνώστου προμηνύει ανέλπιστο ευτύχημα. Το όνειρο αυτό έχει ιδιαίτερη σημα­σία για τις γυναίκες. Οι ανύπαντρες γυναίκες ας κρατήσουν καλά στη μνήμη τους τη μορφή την οποία είδαν, διότι πιθανόν να τη δουν πολύ γρή­γορα πάλι, και μάλιστα με πολύ μεγάλη ευχαρί­στηση. Και οι παντρεμένες γυναίκες ας μην την ξεχάσουν όμως, διότι αν δεν ενδιαφέρει αυτές, θα ενδιαφέρει γνωστό τους πρόσωπο, αδελφή, κόρη, ξαδέλφη ή ανιψιά.