Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγκυρα

Αν δείτε άγκυρα, οι ελπίδες σας θα ζωντανέψουν και θα αναθαρρήσετε. Αν δείτε ότι ρίχνετε άγκυρα στη θάλασσα, βέβαιη επιτυχία στα θέματά σας να περιμένετε. Αν ανασύρετε άγκυρα από τη θάλασσα, το όνειρο σημαίνει ότι μια ελπίδα σας θα πραγματοποιηθεί εντός ολίγου. Γενικά το όνειρο είναι καλό, ευτυχείς δε αυτοί που το βλέ­πουν.