Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγκώνας

Αν δείτε ότι ο αγκώνας σας πάσχει, κάποιο μέλος της οικογένειάς σας θα συγκρουστεί μαζί σας ή θα φιλονικήσει, ίσως δε η φιλονικία λά­βει οξύ χαρακτήρα. Αν δείτε ότι σπάσατε τον αγκώνα σας, οικονομικές δυσχέρειες θα σας βρουν, γενικά δε θα έχετε να αντιμετωπίσετε φι­λονικίες, αντιζηλίες, πάθη κ.λπ.