Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Άγιο Πνεύμα

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται από τον ουρανό, το όνειρο είναι καλό: για τον άντρα σημαίνει επιτυχίες, προπάντων δε σπουδαία ενθάρρυνση ανάλογα ευνοϊκό, σύμφωνα πάντα με τα ενδιαφέρο­ντα της, θα είναι αυτό το όνειρο για γυναίκα ή κόρη. Γι’ αυτούς που βλέπουν ότι το Άγιο Πνεύμα κάθεται στο κεφάλι τους σαν περιστέρι, το όνειρο είναι προάγγελος ευτυχίας, μεγάλου κέρδους και δόξας. Αν δείτε ότι επικαλείστε το Άγιο Πνεύμα να σας φωτίσει, αλλά εκείνο δεν έρχεται, σημαίνει ότι ο θεός είναι οργισμένος για την ασέβεια σας, και θα τιμωρηθείτε∙ αν, όμως, μετά τις επικλήσεις σας το Άγιο Πνεύμα έρχεται, το όνειρο προαναγγέλλει βοήθεια σε θέματα της εργασίας σας. Αν είστε σε εκκλησία και δείτε το Άγιο Πνεύμα να έρχεται προς εσάς, σημαίνει ότι πρέπει να εκκλησιάζεστε τακτικά και να μην παραμελείτε τα θρησκευτικά σας καθήκοντα∙ για τις κο­πέλες, το όνειρο σημαίνει ότι η πολλή φροντίδα που δείχνουν για τα εγκόσμια τις έκανε να λη­σμονήσουν ότι έχουν και άλλα καθήκοντα σοβα­ρότατα, τα οποία πρέπει με επιμέλεια να εκτελούν. Σε κάποιες περιστάσεις δίνεται και η ερμηνεία ότι το όνειρο σημαίνει μιας μορφής εγκεφαλική δια­ταραχή από την πολλή πνευματική εργασία, αν όχι αυτού που το βλέπει, πάντως άλλου προσώπου που σχετίζεται μ’ αυτόν.